این 22 آرامگاه در امامزاده طاهر کرج

حمید حشمدار

یکی از مولف ههای بررسی تاریخ و تمدن، قبرستان، گورستان، آرامستان، آرامگاه یا به زبان محلی مُزار است. به عنوان مثال بهشت زهرا )س( در تهران، فعالیت این گورستان رسما در سال ۱۳۴۹ خورشیدی آغاز شد و فردی به نام محمّدتقی خیال در سال ۱۳۴۹ در قطعه ۱ ردیف ۱، شماره ۱ به خاک سپرده شد و یا گورستان امامزاده عبدالله که در جوار بارگاه امامزاده عبدالله واقع شده است، عباس مسعودی )موسس روزنامه اطلاعات(، نیما یوشیج، سه دانشجوی کشته شده در تظاهرات ۱۶ آذر ۱۳۳۲ )مهدی شریع ت رضوی، احمد قندچی، مصطفی بزر گنیا(، عبدالحسین تیمورتاش )وزیر دربار رضا پهلوی( و مرحوم صوراسرافیل در این گورستان مدفون شدند. همچنین قبرستا نهایی مانند اب نبابویه، ظهیرالدوله، تخت فولاد و… اما شهر کرج، دارای یک قبرستان مرکزی به نام بهشت سکینه و قبرستا نهایی محلّی است. مانند قبرستان حصار، قبرستان چهارصد دستگاه و… البته آرامستا نهای دیگری هم در جوار بقاع متبرکه اما مزادگان شکل گرفت هاند، که مراد این نوشته است. این نوشته صرفا برای معرفی کسانی است که در آرامستان امامزاده طاهر کرج مدفون شد هاند. گرایش سیاسی یا هنری اشخاص، مدنظر نیست. - بهمن علاالدین معروف به مسعود بختیاری ) ۱۳۱۹ - ۱۳۸۵( خواننده تران ههای محلّی بختیار ی در سال ۱۳۷۹ به شهرستان کرج نقل مکان کرد و پس از طی یک دوره بیماری کلیوی و عمل جراحی مثانه در صبحگاه روز جمعه 12 آبانماه ۱۳۸۵ پس از ۶۶ سال زندگی بدون حاشیه، به علت نارسایی قلبی در بیمارستان کسری دار فانی را وداع گفت. همیشه این جمله از مخاطبان بوم یاش شنیده م یشد: «هیشکی نتره چی علاءالدین بخونه .» - جعفر بدیعی ) ۱۲۹۴ - ۱۳۸۰( روزنام هنگار و از بنیا نگذاران مجله کیهان بچ هها وی سحرگاه روز نهم امرداد ۱۳۸۰ در تهران درگذشت. - غلامحسین بنان ) ۱۲۹۰ - ۱۳۶۴( خواننده نامدار موسیقی ایرانی از سا لهای ۱۳۲۱ تا دهه ۵۰ در زمینه موسیقی ملیّ ایران فعالیت داشت. او عضو شورای موسیقی رادیو، استاد آواز هنرستان موسیقی تهران و بنیا نگذار انجمن موسیقی ایران بود. در غروب ۸ اسفندماه ۱۳۶۴ پس از اذان مغرب در بیمارستان ایرانمهر تهران درگذشت و برخلاف وصیتش که مایل بود در گورستان ظهیرالدوله به خاک سپرده شود، در امامزاده طاهر کرج به خاک سپرده شد. - غلامحسین بیگدلی ) ۱۲۹۷ - ۱۳۷۷( ادیب، شاعر، خوشنویس و پژوهشگر معاصر در کتاب «از کا خهای شاه تا زندا نهای سیبری » زندگی پر فراز و نشیب خود را بیان م یکند. وی در سال ۱۳۲۱ به حزب منحله توده متمایل شده و پس از پیوستن به فرقه دموکرات آذربایجان و مشکلات پس از آن، به شوروی م یگریزد و… بیگدلی در بیست و پنجم امرداد ۱۳۷۷ بر اثر حمله قلبی درگذشت. وی مترجم نامه امام خمینی )ره( به میخائیل گورباچف )آخرین رهبر شوروی سابق( بود. - شاپور جفرودی ) ۱۳۰۷ - ۱۳۸۳( شاعر، آهنگساز، بازیگر تئاتر و خواننده موسیقی محلّی گیلان روز ۱۳ خرداد ۱۳۸۳ در منزل خود در تهران درگذشت. - نعم تالله آزموده معروف به آغاسی ) ۱۳۱۸ - ۱۳۸۴( از خوانندگان موسیقی کوچه بازاری و جزء خوانندگان لال هزاری به شمار م یآمد. وی روز شنبه ۱۴ آبان ۱۳۸۴ بر اثر سکته مغزی در سن ۶۶ سالگی در کرج درگذشت. - حبی بالله بدیعی ) ۱۳۱۲ - ۱۳۷۱( موسیق یدان و نوازنده ویلن وی ۴ فروردین ۱۳۱۲ در سوادکوه مازندران به دنیا آمد و در ۲۷ مهر ۱۳۷۱ در سن ۵۹ سالگی به دلیل بیماری قلبی در تهران درگذشت. - مرتضی حنانه ) ۱۳۰۱ - ۱۳۶۸( موسیق یدان و آهن گساز وی روز سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۶۸ پس از گذراندن بیماری سرطان، چشم از جهان فرو بست. این موسیقیدان، همیشه آرزو داشت در کنار حکیم بزرگ ایران اب نسینا و در همدان به خاک سپرده شود که این خواسته او امکا نپذیر نشد و در جوار امامزاده طاهر کرج به خاک سپرده شد. - احمد شاملو ) ۱۳۰۴ - ۱۳۷۹( متخلصّ به «الف. بامداد » یا «الف. صبح »، شاعر، نویسنده، روزنام هنگار، پژوهشگر، مترجم و فرهن گنویس از بنیا نگذاران و دبیران کانون نویسندگان ایران در پیش و پس از انقلاب بود. وی پس از تحمل سا لها بیماری، در ۲ امرداد ۱۳۷۹ درگذشت. - تقی ظُهوری ) ۱۲۹۱ - ۱۳۷۰( بازیگر در سال ۱۳۷۰ درگذشت - احمد عبادی ) ۱۲۸۵ - ۱۳۷۱( از استادان موسیقی ایرانی و نوازنده س ه تار و فرزند میرزا عبدالله فراهانی در سال ۱۳۷۱ دارفانی را وداع گفت. - فاطمه )غزاله( علیزاده ) ۱۳۲۷ - ۱۳۷۵(، رما ننویس معاصر از آثار مشهور وی رمان دوجلدی «خانه ادریس یها » است. وی که از بیماری سرطان رنج م یبرد بعد از دو بار خودکشی ناموفق، سرانجام در ۲۱ اردیبهشت سال ۱۳۷۵ در روستای جواهرده رامسر، خود را از درختی حل ق آویز کرد. - عل یاصغر بهاری ) ۱۲۸۴ - ۱۳۷۴( از استادان موسیقی ایرانی و نوازنده برجسته ساز کمانچه وی در دهه شصت با فرامرز پایور، جلیل شهناز، محمد اسماعیلی و محمد موسوی، در «گروه اساتید موسیقی ایران ،» همکاری داشت. بهاری در روز دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۷۴ درگذشت. - صفر قهرمانیان یا صفر قهرمانی معروف به صفرخان ) ۱۳۰۰ - ۱۳۸۱( قدیم یترین زندانی سیاسی جهان در زمان آزاد یاش، طولان یترین زندان سیاسی را در تاریخ ایران - به مدت ۳۲ سال - تحمل کرده بود. قهرمانیان در ۱۹ آبان ۱۳۸۱ در بیمارستان ایرا ن مهر تهران درگذشت و سه روز بعد به خاک سپرده شد. - حسین قوامی )فاخته( ) ۱۲۸۸ - ۱۳۶۸(، از اولین خوانندگان دوره جدید موسیقی سنتی ایرانی فرزند رضاقلی قوامی و از خاندا نهای اصیل تهرانی است. از آثار معروف وی م یتوان به «تو ای پری کجایی » اشاره کرد. استاد قوامی پنج شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۶۸ در بیمارستان ایرا نمهر درگذشت و در امامزاده طاهر کرج در جوار آرامگاه غلا محسین بنان و مرتضی حنانه به خاک سپرده شد. - محمود مشرف آزاد تهرانی )م. آزاد( ) ۱۳۱۲ - ۱۳۸۴( شاعر معاصر در ۲۹ دی ۱۳۸۴ در هفتاد و دو سالگی درگذشت. - احمد اعطا با نام ادبی احمد محمود ) ۱۳۱۰- ۱۳۸۱( نویسنده معاصر وی را پیرو مکتب رئالیسم اجتماعی م یدانند. معرو فترین رمان او «همسای هها » در زمره آثار برجسته ادبیات معاصر ایران شمرده م یشود. احمد محمود در اواخر عمر دچار بیماری تنگی نفس شد و این بیماری در سال ۱۳۸۰ یک بار او را به بیمارستان کشاند. در اول مهر ۱۳۸۱ بار دیگر حال او به وخامت گرایید و پس از انتقال به بیمارستان و بستری شدن در روز جمعه ۱۲ مهر ۱۳۸۱ به دنبال یک دوره بیماری ریوی در بیمارستان مهراد در تهران درگذشت. - بابک معصومی ) ۱۳۵۱ - ۱۳۹۰( کاپیتان و بازیکن تیم ملی فوتسال در سال ۱۳۹۰ به علت ابتلا به بیماری سرطان درگذشت. - حسن گ ل نراقی ) ۱۳۰۰ - ۱۳۷۲( خواننده وی بیشتر ب ه خاطر ترانه «مرا ببوس » معروف است. در پایان عمر خود، گرفتار بیماری آلزایمر و تومور مغزی شد و در مهر ۱۳۷۲ در تهران درگذشت. - جلال ذوالفنون ) ۱۳۱۶ - ۱۳۹۰( موسیق یدان و نوازنده سه تار در ۲۸ اسفند ۱۳۹۰ در اثر خونریزی داخلی پس از جراحی قلب باز، در بیمارستان البرز کرج درگذشت و به وصیت خودش و با حضور دوستاران و خویشانش در آرامستان امامزاده طاهر دفن شد. - حسن کامکار ) ۱۳۰۲ - ۱۳۷۱(، موسیق یدان، نوازنده ویولن و بنیا نگذار گروه موسیقی کامکارها از او بیش از ۴۰۰ قطعه و ترانه بر جای مانده است. - مازیار با نام اصلی عبدالرضا کیان ینژاد ) ۱۳۳۱ - ۱۳۷۶( خوانند ه پاپ ایرانی در سال ۱۳۷۶ بر اثر سکت ه قلبی و مغزی درگذشت. و بسیاری از هنرمندان دیگر...