قرارداد همکاری بین البرز و هلند به امضاء رسید

به دنبال لغو تحریم های ظالمانه و اجرای برجام، شرکت هلندی برنتز اینترنشنال که یکی از بزرگ ترین شرکت های اروپایی است، با حضور در استان البرز و مطالعه ظرفیت های این استان، عصر چهارشنبه 10 قرارداد همکاری با مسئولان این استان به امضاء رساندند. شرکت هلندی برنتز اینترنشنال نخستین شرکت اروپایی است که پس از لغو تحریم ها به صورت رسمی سرمایه گذاری خود را در استان البرز با همکاری بخش خصوصی ایران آغاز کرده است. قرار است در قالب تأسیس یک شرکت مشترک بین استان البرز و هلند دو طرف سرمایه گذاری های مشترکی داشته باشند که تنها منحصر به ایران نبوده و کل منطقه خاورمیانه را پوشش خواهد داد. این قرادادها در حوزه تولید و عرضه مواد اولیه دارویی، بهداشتی، صنایع غذایی و غذایی دام و طیور است که با حضور مسئولان این شرکت هلندی در استانداری البرز بین دو طرف به امضاء رسید و پیش از آن نیز طرف هلندی بازدیدی از برخی صنایع و ظرفیت های تولیدی استان البرز داشت. سید حمید طهائی استاندار البرز در این آئین گفت: طرف قرارداد این شرکت هلندی، بخش خصوصی با سابقه چند دهه فعالیت اقتصادی در حوزه داخلی و بین المللی بوده که توانسته تمامی فاکتورهای لازم و مورد نیاز و منطبق با استانداردهای سرمایه گذار خارجی و کشور مبدأ را کسب کند. به نقل ازایرنا