بیست و چهار، مساوی با شش، مساوی با دو

محمدتقی ایرانی: صلاحیت شش نفر از داوطلبان شرکت در پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در حوزه استان البرز، تأیید شده است. فرماندار کرج در آمار خود، 24 نفر را ثبت نام کننده؛ شش نفر را تأیید صلاحیت شده؛ دوازده نفر را انصرافی و شش نفر را نیز رد صلاحیت شده اعلان کرده است. توکل لطفی: حج تالاسلام محسن کازرونی؛ آی تالله سیدمهدی میرباقری؛ حج تالاسلام حسین تا جآبادی؛ آی تالله سیدمحمدتقی مدرسی؛ حج تالاسلام علی رحمانی فرد و حج تالاسلام صادق رزاقی، افراد تأیید صلاحیت شده از حوزه انتخابیه البرز هستند. مدیر کل سیاسی و انتخابات استان البرز از قرار نگرفتن برخی چهر ههای مطرح مثل حج تالاسلام حسینی همدانی امام جمعه کرج و حج تالاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری در لیست تأیید صلاحیت شدگان حوزه انتخابیه البرز خبر داد.