ترکاشوند شهردار کرج آغاز مناقصه پروژه کمربندی شمالی تا یک هفته آینده

شهردار کرج از آغاز مناقصه پروژه کمربندی شمالی تا یک هفته آینده خبر داد و گفت: با پیگیری های صورت گرفته از سوی مدیریت شهری این کلانشهر پروژه عمرانی سه را میانجاده نیز با نام شهید کیانپور تا پایان اسفند ماه به بهره ب رداری می رسد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری مدیریت شهری کرج، علی ترکاشوند عنوان کرد: با پیگیری های شهرداری این کلانشهر و بر اساس حکم قضائی صادر شده از سوی محاکم قضائی، تفاهم نامها ی با سرمایه گذار بازار روز ماهان منعقد شد که بزودی شاهد بازگشایی بازار روز مذکور میب اشیم تا از این طریق خدمات رسانی به شهروندان را ادامه داده و موجبات رضایت آنها را فراهم کنیم. این مسئول ارشد شهری طی گفتگویی بیان داشت تا هفته آینده مناقصه اجرای پروژه کمربند شمالی کرج آغاز می شود که تا کنون اوراق مشارکت آن فروخته شده است. و با تخصیص اعتبار 1000 میلیارد تومانی عملیات اجرایی آن بزودی شروع می شود. و تا کنون بیش از 70 شرکت عمرانی بزرگ در سطح کشور برای شرکت در مناقصه کمربند شمالی شهر کرج آمادگی خود را اعلام کردها ند. شهردار کرج در ادامه به مبحث قطار شهری کرج اشاره کرد و اظهار داشت: 6 خط مصوب در قطار شهری این کلانشهر وجود دارد که خط 2 در حال اجرا است و برای 5 خط دیگر در نظر داریم سرمای هگذار خارجی جذب کنیم. ترکاشوند با بیان اینکه تعلل شرکت پیمانکاری سابیر خسارت زیادی به مردم و شهر کرج وارد کرده و شهرداری طبق قانون پس از چند بار حمایت از پیمانکار در نتیجه قرار داد را فسخ کرد، گفت: قرار بود شرکت سابیر پس از تامین بودجه تا پایان سال 93 حدود 15 کیلومتر از 27 کیلومتر مسافت خط دو قطار شهری را تحویل دهد اما این شرکت نتوانست به وعده خود عمل کند.