اعطای جایزه آکادمی سوئد به دانشمند جوان نظرآبادی

آکادمی سلطنتی علوم مهندسی سوئد، جایزه خود را به یک محقق نظرآبادی از توابع استان البرز برای تحقیق بر آلیاژهای منیزیم اعطا کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محسن اسماعیلی، دانشمند ایرانی موفق به دریافت معتبرترین جایزه علمی سوئد یعنی آکادمی سلطنتی علوم مهندسی این کشور به خاطر دستاورد چشمگیر خود در رشته علم مواد و مهندسی شد. تحقیق دکتر اسماعیلی بر روی ریزساختار و خواص آلیاژهای سبک فلزی از قبیل منیزیوم و آلیاژهای آلومینیوم و همچنین کامپوزیت های ماتریکس فلزی ) MMCs ( که در حوزه های مختلف مهندسی مورد استفاده قرار می گیرند، است. وی گفت:ا ین مواد برای جامعه پایدار آینده، بسیار مهم است. منیزیم علاوه بر واکنش پذیرترین فلز، سبک ترین سازه فلزی نیز محسوب می شود. در حقیقت مقاومت فرسایش )خوردگی( ضعیف آلیاژهای منیزیوم یک مانع بزرگ برای بهره گیری از این فلز در صنعت حمل و نقل است. این محقق ایرانی با ارایه یک روش کاملا نوین موجب تحول عظیمی در صنعت حمل و نقل شده است. وی در این روش با سازگار کردن ریزساختار آلیاژهاب اعث تقویت چشمگیر خواص خوردگی این فلز شده به طوری که کاهش وزن وسایل نقلیه را به دنبال خواهد داشت. همچنین این محقق ایرانی گفت: در صنعت حمل و نقل از قبیل خودروسازی، هواپیما و حمل و نقل ریلی هر یک کیلوگرم نقش بسیار مهمی را ایفا میک ند کهب اب هرهگ یری از آلیاژهای منیزیم توسعه یافته می توان وزن وسایل حمل و نقل امروزی را که از آلیاژ آلومنیوم ساخته می شوند تا 30 درصد کاهش داد. این دستاورد میت واند گام بزرگی در کاهش مصرف سوخت و تولید گازهای CO2 باشد. نتیجه تحقیق این دانشمند ایرانی حاکی از مقاومت خوردگی چهار برابری آلیاژ منیزیوم توسعه یافته نسبت به نوع متداول آن است. دکتر اسماعیلی همچنین تأکید کرد که با کنترل ریزساختار آلیاژ می توان آلیاژهای منیزیومی ساخت که دچار خوردگی آهسته تر و از قدرت بیشتری نسبت به گذشته برخوردار باشند.