شهید اول در کرج

حمید ادیبی نخستین شهید دوران انقلاب اسلامی است که در 18 سالگی در چهارم دی 1357 در میدان شهدای کرج به شهادت رسید. در مراسم تشییع این شهید، جمعیت فراوانی از کرج و شهرها و روستاهای اطراف از میدان شهدا تا امامزاده محمد کرج حضور داشتند و مراسم تشییع این شهید تبدیل به اعتراض و راهپیمایی گسترده مردم شد. حرک تهای انقلابی این شهرستان با این شهادت شدت گرفت و شهید حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ هدای تالله مل کزاده که امام جمعه موقت کرج و دبیر حزب جمهوری اسلامی در این شهرستان بود، نقش مهمی در برگزاری این مراسم و برگزاری راهپیمایی گسترده از میدان شهدا تا حصارک کرج داشت. در مراسم تشییع پیکر شهید ادیبی در ششم دیماه 1357 نیروهای گارد شاهنشاهی و ساواک دومین شهید شهرستان کرج که وی هم جوان 18 سال های به نام علی گزعلی معروف به گروسی بود را به شهادت رساندند. وی که از روستاییان ماهدشت کرج بود در کنار مزار شهید ادیبی به خاک سپرده شد.