پاسخ امام خمینی به نامه اهالی تنکمان

شهریور ۱۳۵۸ به دنبال درخواست اهالی روستای تنَکمان از توابع شهرستان نظرآباد، امام خمینی )ره( شیخ علیرضا جوادی را مأمور رسیدگی به مشکلات منطقه کردند. امروزه تنکمان با عنوان شهر، از توابع شهرستان نظرآباد است. متن پاسخ امام )ره( به نامه اهالی تنکمان به شرح زیر است: بسمه تعالی اهالی محترم تنکمان کرج ایّده م ا ّهلل تعالی پیرو طوماری که آقایان محترم امضا کرده و درخواست حضوری نیز به وسیله جمعی از نمایندگان محلّ درمورد اعزام مجدد جناب مستطاب ثقه الاسلام آقای حاج شیخ علیرضا جوادی دامت افاضاته به منطقه نموده بودید، پس از مذاکره با ایشان، قرار شد جهت انجام امور مذهبی و اقدام در مورد عمران و آبادی محل بدانجا بیایند و مانند گذشته به وظایف دینی اقدام نموده و اشتغال ورزند. امید است اهالی محترم نیز همکاری های لازمه را در این مورد با ایشان نموده، و قدردان وجودشان باشند. از خدای تعالی موفقیت همگان را در راه خدمت به اسلام و مسلمین و انجام وظایف الهی خواستارم. والسلام علیکم و رحمه ا ّهلل. به تاریخ ۲۷ شوال ۹۹. رو ح ا ّهلل الموسویا لخمینی.