«علی ای همای رحمت » بر سفره استاد سیدعباس میرخانی

اسماعیل آل احمد

25 اسفند 1393 در چهارمین آیین سور سوره های قرآن در فرهنگسرای هنر شهرستان نظرآباد، صدای گرم استاد سید عباس میرخانی که از میهمانان ویژه موسسه رخسار قرآن بود حال خوبی در همه ما رقم زد. آن روز به مناسبت، اشارها ی به علی ای همای رحمت استاد شهریار کرد و گذشت و من نیز از لذت دانستن یک نکته جدید، مست شدم و گذشتم. امروز با دیدن مطلب سراینده شعر علی ای همای رحمت؛ شهریار یا شاعر البرزی؟ در وبلاگ ساوجبلاغ پژوهی، دیدم که استاد میرخانی سید عباس چه خوب و هنرمندانه به این رابطه ناب هنری استادان سیدحسن میرخانی و شهریار، دامن زده اند. عین سخنان استاد سید عباس میرخانی را که فایل تصویری آن در موسسه رخسار قرآن موجود است برایتان می آورم: بیت مربوط به استاد شهریار را همه به یاد دارید که می گوید: علی ای همای رحمت! تو چه آیتی خدا را... که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. قبل از استاد شهریار، استاد سیدحسن میرخانی، مصرع اول همین بیت را این گونه بازگفته بود: علی ای سحاب رحمت! تو چه آیتی خدا را که استاد شهریار که البته مقام استاد، خیلی هم بالا است فقط با تبدیل سحاب به هما برای این مصرع، شعری ساختند. این نکته بسیار اندیشیدنی است که دو جان پاک آن چنان باهم یک دل می شوند که هر دو با یک زبان و یک بنان در آستان امیر مومنان به زانو درمی آیند