وزن ایده آل

آزاده معدندار سوالی که همیشه و همواره انسان از خود میپ رسد: با توجه به سن و قد چه وزنی مناسب است؟ با توجه به فرمول زیر اندازه گیری وزن مطلوب نسبت به قد را میت وان اندازه گرفت. 100 = A - قد = مرحله اول ÷ 10 = B سن = مرحله دوم A + B = C = مرحله سوم C ÷ 10 = D = مرحله چهارم C - D = E = مرحله پنجم حداکثر وزن = 5/ E + 3 = مرحله ششم حداکثر وزن = 5/ E - 3 = مرحله ششم نکات مهمی که در کم کردن وزن باید به آن توجه کرد: 1 کیلوگرم در هفته تجاوز کند. 1 کاهش وزن نباید از 1 تا 5 2 از مصرف داروهای ضد چاقی و ضد اشتها بدون توصیه پزشک پرهیز نمود. 3 از مقدار مصرف مواد پر کالری مانند کیک، شیرینی، نوشابه و غذاهای پر چرب خودداری نمود. 4 بهتر است به جای نمک از آبلیموی ترش برای چاشنی غذا استفاده نمود. 5 برای کم نمودن وزن انجام فعالیت هایی که مصرف انرژی متوسط و بالا دارند مناسب میب اشد. مثل تند راه رفتن، شنا، دوچرخه سواری