تالاب قارپوز آباد یخ زد

به دنبال برودت دما به کمتر از 10 درجه زیر صفر در شهرستان نظرآباد، تالاب قارپوز آباد بکلی یخ زد. این یخ زدگی که از روز پنج شنبه 8/ 11 / 94 شروع شده بود در روز جمعه مورخ 9/ 11 / 94 کامل شد و تا شنبه ادامه یافت. قطر یخ روی تالاب به حدی بود گه سنگ های به وزن حدود 3 کیلوگرم بر روی باقی می ماندند و سبب جلوها ی ویژه به طبیعت تالاب داد که همین امر تعداد زیادی بازدید کننده از دور و نزدیک را به اطراف تالاب کشاند