تخلف پزشکی در بیمارستان نظرآباد

قیومی در تشریح جزئیات پیگیری بیماری که در رگ وی تک ههای آنژوکت شکسته باقی مانده، گفت که تخلف بیمارستان در دست رسیدگی است و ریاست بیمارستان موظف شده بیمار را رایگان درمان کند. محمد قیومی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نظرآباد درباره جزئیات یک حادثه در بیمارستان امام حسن مجتبی)ع( این شهرستان که منجر به ایجاد مشکلاتی برای یک بیمار شده گفت: اواخر تیر امسال، یک بیمار به دلیل مشکلات کلیوی در بیمارستان نظرآباد بستری م یشود که به دلیل نیاز به تزریقات زیاد، یک آنژوکت در دست چپ وی نصب م یشود. وی ادامه داد: یکی از پرستاران به هنگام تعویض آنژوکت که برای تسهیل در تزریقات بوده متوجه م یشود که آنژوکت نصب شده شکسته و جسم پلاستیکی در رگ بیمار باقی مانده است. دادستان نظرآباد با تشریح اقدامات ناموفق درمانی که پس از گزارش پرستار و پیگیری مسئولان بیمارستان در مورد بیمار انجام شده گفت: وی پس از اینکه متوجه م یشود تلا شها برای خروج جسم پلاستیکی موجود در رگ وی توسط متخصصان نتیجه ندارد اقدام به طرح شکایت علیه پرسنل و پزشکان مرتبط با پرونده خود کرده که مراتب توسط آقای سامان قاضی زاده، معاون دادستان مورد پیگیری و رسیدگی قرار گرفت. وی با اشاره به اینکه بیمارستان مدعی است که نوع آنژوکت به کار رفته در بیمارستا نها معیوب است و چندین مورد تجربه شکستن این نوع آنژوک تهای ساخت کشور هندوستان گزارش شده، از استعلام ب یجواب دادستانی نظرآباد از معاونت غذا و داروی البرز، دانشگاه علوم پزشکی البرز و اداره نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی خبر داد. این مقام قضایی درباره جزئیات جلسه هیات بدوی رسیدگی به تخلفات پزشکی شهرستان نظرآباد که چندی پیش برگزار شد نیز اظهار داشت: در این جلسه بیمارستان موظف شده اقدامات لازم را برای درمان و خروج جسم از رگ بیمار پیگیری و عملیاتی کند و مراق بهای پزشکی لازم را انجام دهد.